Ardex-Consulting ENGLISH   |   SHQIP
KOMPANIA SHËRBIMET

ARDEX-CONSULTING Sh.p.k.. me partner te vetem Rovena AGOLLI eshte krijuar me daten 12.06.2003 me Nr.238441 prane Gjykates se Rrethit Tiranë

Kjo shoqeri eshte shoqeri profesionale duke ofruar sherbimet e konsulencave financiare, fiskale dhe kontabile ...

> lexo më shumë
Shërbimet e ofruara:

Ne fushen e konsulencave

  • Konsulence per manaxhim te pergjithshem dhe specifik

  • Konsulence per ndjekje dhe analize kostoje

  • Konsulence dhe hartim planesh biznesi

  • Konsulence per organizimin e administrimit financiar, mbajtjes se kontabilitetit dhe organizimit te kontrollit te brendshem
> lexo më shumë