Ardex-Consulting ENGLISH   |   SHQIP
KOMPANIA    
ARDEX-CONSULTING Sh.p.k.. me partner te vetem Rovena AGOLLI eshte krijuar me daten 12.06.2003 me Nr.238441 prane Gjykates se Rrethit Tirana Kjo shoqeri eshte shoqeri profesionale duke ofruar sherbimet e konsulencave financiare, fiskale dhe kontabile si dhe sherbime te tjera te ngjashme. Shoqeria “ARDEX-CONSULTING.” Sh.p.k. ka bashkepunuar edhe me shoqeri te ndryshme prestigjoze auditimi per misione te ndryshme.

Qellimi yne eshte qe eksperienca dhe konsulenca jone te kthehet ne vlera perfituese per klientet tane.Ekspertet tane kane per qellim qe ti ofrojne klienteve sherbime financiare,manaxhime te pergjitheshme ne raste specifike matje te kapaciteteve per burime njerezore dhe ligjore duke u bazuar ne njohuri te thella profesionale.

Roli qe ne luajme ne tregun e sherbimeve financiare eshte i perhershem per sherbime kontabiliteti dhe i perkohshem per misione te vecanta qe i perkasin objektit te aktivitetit. Ne ofrojme nje sere sherbimesh qe ndihmojne klientet te arrijne sfidat dhe ti pergjigjen mundesive.
Ekipi yne vjene me eksperienca te ndryshme duke u bashkuar nga nje sere vlerash te perbashketa. Kjo gje i jep shoqerise tone nje thellesi e gjeresi te cmuar, duke na ndihmuar ne qe ti japim klienteve nje sere perspektivash, eksperiencash, idesh dhe mundesish.